ผู้เข้าชม
คน
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สถานีตำรวจภูธรภูซาง จังหวัดพะเยา